bendras

bendras
1 beñdras, -à adj. (4) 1. K priklausantis visiems, visų; kartu naudojamas: Beñdras turtas . Mūsų ganyklos bendros, ganome išvien . Bendras daiktas (laukas, pieva) Sl. Mūsų virtuvė bendrà Prn. Bet turėjo anie visus daiktus bendrus BtApD2,44. | Daugiakampiai dviem bendrom kraštinėm Z.Žem. ^ Bendras arklys visada liesas B.
beñdra n.: Čia nekirsk, čia visiem bendra Ds.
2. kartu atliekamas, daromas, kolektyvinis: Beñdras darbas . Bendras gyvenimas SD21. Moka bendràs dainas (visų dainuojamas) Plng. Gerai gyvena iš beñdro (visi kartu) Rs. Dėl meilės bendros, kokią tarp savęs turi SPI220. Tarp tėvo ir sūnaus bendra pažintis DP207. Bendrop gyvenimop DK100. ^ Bendra jėga ir kalnus nuverčia LTR.
bendraĩ adv., beñdrai: Jiedu bendraĩ gano gyvulius po savo laukus Klvr. Paskui vėl suginėm bendraĩ ganyti Mžš. Bendraĩ (kartu) gyvename Ds. Du vyresnieji sūnūs išjojo bendraĩ abudu Grl. Mylėkimės visi beñdrai, nieko nepažeisdami DP296.
3. apimantis visus, visa: Bendri trūkumai . Bendroji krizė sp. Bendra ekonominė būklė . 4. vienodas, panašus: Bendri interesai . Mūsų norai bendri Rs.
beñdra n.: Atradom daug bendra tarp abiejų mūsų tautų P.Cvir.
5. susijęs su kieno nors pagrindais: Beñdro lavinimo mokykla . Bendrasis kalbos kursas J.Jabl. 6. suvestinis: Bendrà suma . Grūdinių kultūrų bendrasis derlius smarkiai padidėjo sp.
◊ beñdrą laikýti eiti išvien: Mes visada laikýdavom beñdrą Mrj.
beñdrą varýti bendrauti: Mes didelį beñdrą vãrom Rmš. Beñdrą ana vãro, sugentauja su latrais Nt.
niẽko (jókio) beñdro neturė́ti visai nebendrauti: Aš su jais neturiu nieko bendro . Jókio beñdro su juo negali turė́t Gs.
beñdrą kal̃bą ràsti susitarti, vienas kitą suprasti: Jeigu jie norėtų, rastų bendrą kalbą .
bendróji giminė̃ J.Jabl lingv. gramatinė kategorija, apimanti žodžius, galinčius būti ir vyriškosios, ir moteriškosios giminės (pvz., nenuorama, vėpla).

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • bendras — statusas T sritis informatika apibrėžtis Bendrai naudojamas. Pavyzdžiui, ↑išteklius, kurį gali naudoti keli įrenginiai, įtaisai, prietaisai, kelios programos ir pan. Dar vartojama bendrojo naudojimo. pavyzdys( iai) bendrasis aplankas, bendrasis… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • bendras — beñdras1, bendrà bdv. Beñdras tur̃tas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • bendras planas — beñdras plãnas Fi̇̀lmas bai̇̃giasi bendrù kapináičių planù …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • bendras patruliavimas pasienyje — statusas Aprobuotas sritis viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimas apibrėžtis Bendri Lietuvos Respublikos ir kitų šalių policijos pareigūnų veiksmai, kuriais jie vykdo pavestas užduotis nustatytuose patruliavimo sektoriuose,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • bendras kūno nesusiformavimas — statusas T sritis gyvūnų raida, augimas, ontogenezė, embriologija atitikmenys: lot. Ateliosis ryšiai: platesnis terminas – per lėtas augimas sinonimas – ateliozė …   Veterinarinės anatomijos, histologijos ir embriologijos terminai

  • bendras kepenų latakas — statusas T sritis gyvūnų anatomija, gyvūnų morfologija atitikmenys: lot. Ductus hepaticus communis ryšiai: platesnis terminas – kepenys siauresnis terminas – dešinysis kepenų latakas siauresnis terminas – kairysis kepenų latakas …   Veterinarinės anatomijos, histologijos ir embriologijos terminai

  • bendras kūno nesusiformavimas — statusas T sritis embriologija atitikmenys: lot. Ateliosis ryšiai: platesnis terminas – per lėtas augimas …   Medicininės histologijos ir embriologijos vardynas

  • bendras dorsalinis pasaitas — statusas T sritis embriologija atitikmenys: lot. Mesenterium dorsale commune ryšiai: platesnis terminas – pirmykštis nugarinis pasaitas siauresnis terminas – klubinės žarnos pasaitas siauresnis terminas – storosios žarnos pasaitas siauresnis… …   Medicininės histologijos ir embriologijos vardynas

  • bendras startas — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Visų sportininkų startas vienu metu, teisėjui davus ženklą. Bendrai startuojama per bėgimo, dviračių, slidinėjimo lenktynes. atitikmenys: angl. massed start vok. Massenstart, m rus. общий старт …   Sporto terminų žodynas

  • bendras — beñdras2, beñdrė dkt. Nesupràsi – tai jõs beñdrės, tai mir̃tinos pri̇ešės …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”